SLOVAKIA

The Dance Conservatory of Eva Jacz in Bratislava performing the female chorus from Nigh Journey by Martha Graham at their final concert in the Slovak National Theater on May 16th 2018.

The Dance Conservatory of Eva Jacz in Bratislava performing the female chorus from Nigh Journey by Martha Graham at their final concert in the Slovak National Theater on May 16th 2018.

Zoznam slovenských pedagógov techniky Graham

(Bratislava)

List of Graham teachers in Slovakia

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výučby techniky Graham(™) na Slovensku nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu >  contact@grahamforeurope.com

 

Dominika Benakova 

Dominika Benakova v roku 2013 úspešne absolvovala Teacher Training Program v Martha Graham School. Bola prijatá na dennú formu doktorandského štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pred tým absolvovala bakalárske štúdium Tanečnej interpretácie (2009) a magisterské štúdium Tanečného umenia (odbor moderný tanec, 2011). Jej dizertačná práca sa zaoberala štýlom Marthy Graham a úspešne ju obhájila v júny 2016, získala tak titul ArtD.

Dominika momentálne vyučuje techniku Graham(™) na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave i na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Tieto hodiny sú určené len pre študentov spomínaných škôl. Vyučuje taktiež otvorené hodiny techniky Graham v Tanečnom divadle Bralen v Bratislave. V januári vyučovala intenzívne workshopy i na AMU v Prahe.

Dominika Benakova graduated in 2013 from the Teacher Training Program at the Martha Graham School. She was then accepted as a full time PhD student at University of Drama and Performing Arts in Bratislava, where she had already completed her Bachelors in Dance Interpretation in 2009 and Masters in Modern Dance Teaching in 2011. She wrote her dissertation thesis in Graham field and graduated in June 2016. Dominika is currently teaching the Graham Technique(™) at the Dance Department of University of Drama and Performing Arts in Bratislava as well as at the Dance Conservatory of Eva Jacz. These classes are reserved for enrolled students only. She is also teaching open Graham classes in Bralen Dance Theater in Bratislava. In January 2017 Dominka taught intensive workshops at University in Prague.

 

Olga Letenajova

.....

Coming soon